Sitemizi Mozilla Firefox ile sorunsuz görüntüleyebilirsiniz.
   
  876 SAYILI TOMARZA TARIM KREDİ KOOPERATİFİ
  KREDiLERiMiZ (2010 iCiN)
 
TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNDEN  TARIMSAL ÜRETİME YÖNELİK KREDİLER
 

Tarım Kredi Kooperatifleri 145 yıllık bir geçmişe sahip yaygın şube ağı ve kooperatifçilik alanında yetişmiş nitelikli personeliyle tarımsal üretim yapan ve Kooperatiflerimize üye olan üreticilerimizin ekonomik menfaatlerini korumak ve özellikle meslek ve geçimleriyle ilgili ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ortaklarımıza Kısa ve orta vadeli kredileri kullandırmaktadır.
 
KISA VADELİ İŞLETME KREDİLERİ
Kısa vadeli İşletme Kredileri, ortakların tarımsal işletmesinin tohumluk, fide, fidan, kimyevi gübre,zirai mücadele ilacı,karma hayvan yemi, akaryakıt gibi girdilerin temini ve nakit ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile bir yıl vade ile verilen kredidir.

-İşletme (Çevirme) Kredileri
İşletme Kredileri, ortağın yıllık devamlı üretim giderlerini karşılamak ve işletme sermayesinin eksik unsurlarını tamamlamak amacıyla o yılın ürün bedelinden ödenmek üzere en çok bir yıl vade ile açılmakta ve nakit olarak kullandırılmaktadır.
-Tohumluk Kredileri
Tohumluk kredileri bir dekardan elde edilecek ürün verimini artırmak amacıyla ortaklara ayni olarak hububat,patates gibi ürünler için kullandırılan en çok 1 yıl vadeli kredidir.
-Kimyevi Gübre Kredileri
Bir dekardan elde edilecek ürün verimini artırmak amacıyla en çok bir yıl vadeli ve ayni olarak kullandırılır.
-Hayvancılık İşletme Kredileri
Tarımsal bir işletmesi olan veya arazisi olmadığı halde doğrudan doğruya besicilik dahil hayvancılıkla uğraşan ortaklara hayvanların cinsi ve sayısı göz önüne tutularak verilen kredilerdir. Hayvancılık kredileri Büyük ve küçükbaş hayvancılık, arıcılık,kümes hayvancılığı v.b.kapsamaktadır.
-Tarımsal İlaç Kredileri
Zirai mücadele için açılan ilaç kredileri ile ürün cinsi ve ekim sahası göz önüne tutularak ortakların her türlü haşere, zararlı ile mücadele etmesini sağlamak üzere ayni olarak kullandırılan kredilerdir.
-Akaryakıt Kredisi
Ortaklarımızın ihtiyaç duydukları motorin ve madeni yağ ihtiyaçları ayni olarak karşılanmaktadır.
ORTA VADELİ YATIRIM KREDİLERİ
Donatma Kredileri; tarımsal işletmenin canlı ve cansız demirbaş unsurlarını oluşturan her nevi tarımsal araç, meyve fidanı ile irat hayvanlarının sağlanması amacıyla en çok 3 yıla kadar vade ile açılan ayni olarak kullandırılan kredilerdir.
- Tarımsal Araç-Gereç Kredileri : 
İşletmenin faaliyetini sürdürmesinde ihtiyaç duyulan her çeşit tarımsal araç-gereç, tarımsal araç lastikleri, sergi ve örtü malzemesi vb. diğer girdilerin kooperatifçe sağlanarak ortaklara en çok 3 yıla kadar vadeli kullandırılan ayni kredilerdir.
- Hayvancılık Donatma Kredileri :
Ortağın ihtiyacı olan kültür ırkı büyükbaş ve küçükbaş irat hayvanı, arı kovanı ve kolonisi, su ürünleri ekipmanları, ipekböcekçiliği ve kümes hayvancılığında kullanılan donatma malzemelerinin kooperatiflerce sağlanarak ortaklara en çok 3 yıla kadar vadeli kullandırılan ayni kredilerdir.
 
KREDİ LİMİTLERİMİZ
-Genel Şahıs Haddi 20.000.-TL
(Kooperatiflerimiz yetkisinde azami kullandırabilecekleri kredi miktarı )
-Özel Şahıs Haddi 60.000.-TL
(Bölge Birliğinin onayı ile Genel Şahıs haddinin azami 3 katına kadar)
-Sözleşmeli Üretim şahıs haddi 60.000.-TL
(Ortakla sözleşme yapmak şartıyla Bölge Birliği onayıyla Genel Şahıs haddinin 3 katına kadar )
Özel Şahıs ve Sözleşmeli Üretim haddinin üzerinde kredi talebinde bulunan ortaklarımızın kredi durumları Bölge Birliğinin teklifi üzerine Merkez Birliğince değerlendirilmektedir.
 
ORTAKLARDAN İSTENEN TEMİNATLAR
Kredinin; ödeme gücü bulunan en az iki ortağın müşterek borçlu ve müteselsil kefaleti ile kullandırılması esastır. 10.000 TL nin üzerinde kredi tespit edilen ortaklar ile kendilerinden maddi teminat alınmasına lüzum görülen ortaklar için müşterek borçlu ve kefillik müessesesi yanında taşınmaz mal ipoteği ve/veya araç/traktör rehini alınır.
 
 
KREDİ FAİZ ORANLARIMIZ
Tarımsal Kredi cari faiz oranımız % 13 olmakla birlikte 2010/6 sayılı BKK kapsamında kullandırılan kredilerimizin faiz oranları aşağıdaki şekildedir.
 
% 0 Faizli Kredilerimiz
1) Tarla İçi Modern Basınçlı Sulama Sistemleri (Damla Sulama, Yağmurlama Sulama) (yatırım) % 0  
 
% 60 İndirimli (% 5,2) Faizli Kredilerimiz
2) İyi Tarım Uygulamaları Kredisi % 5,2
3) Organik Tarım % 5,2
4) Süt sığırcılığı % 5,2
5) Damızlık Düve Yetiştiriciliği % 5,2
6) Diğer Sulama Sistemleri (derin kuyu açmak vb.)(yatırım) % 5,2
 
% 50 İndirimli (%6,5) Faizli Kredilerimiz
7)  Sertifikalı Tohum, Fide, Fidan Yurtiçi Üretimi/Kullanımı % 6,5
8)  Standart Fidan Yurtiçi Üretimi/Kullanımı % 6,5
9)  Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği % 6,5
10) Damızlık Etçi Sığır Yetiştiriciliği (sığır-manda) % 6,5
11) Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği ( sığır manda) % 6,5
12) Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği (koyun-keçi) % 6,5
13) Büyükbaş Hayvan Besiciliği % 6,5
14) Küçükbaş Hayvan Besiciliği % 6,5
15) Arıcılık (İşletme) % 6,5
16) Yumurta Tavukçuluğu % 6,5
17) Et Tavukçuluğu % 6,5
18) Su Ürünleri Yetiştiriciliği % 6,5
19) Kontrollü Örtü Altı Yetiştiriciliği % 6,5
20) Tarımsal Mekanizasyon (yatırım) (Traktör ve biçerdöver hariç) % 6,5
 
% 25 İndirimli (% 9,75) Faizli Kredilerimiz
21) Diğer İşletme ve Yatırım Kredileri % 9,75 
 
 
 
  10269 ziyaretçi  
 
Ziraat Mühendisi: Sinan KURNAZ Sitemizi Mozilla Firefox ile sorunsuz görüntüleyebilirsiniz.
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol