Sitemizi Mozilla Firefox ile sorunsuz görüntüleyebilirsiniz.
   
  876 SAYILI TOMARZA TARIM KREDİ KOOPERATİFİ
  TOMARZA
 

GENEL BİLGİLER

    Tomarza İç Anadolu Bölgesinin Orta Kızılırmak Bölümünde ye alan Kayseri İlinin sınırlar içerisindedir. Doğuda Pınarbaşı ve Sarız, batıda Develi, kuzeyde Talas ve Bünyan,güneyde Adana İli Tufanbeyli İlçesi ile çevrilidir. İlçenin deniz seviyesinden yüksekliği 1397 metre olup,  yüzölçümü 1452 km²'dir.
    Tarım arazisi 524.400 dekar, çayır mera 330 dekar, tarım dışı arazi 150.000 dekardır.

                                                                           NÜFUS

                                                                              TARIM

      Tomarza'da nüfus homojen bir yapı arzetmektedir. Tomarza nüfusunun karakteristik  özelliği  yaş ortalamasının oldukça genç olmasıdır.   2000 yılı Genel Nüfus sayımı kesin rakamlara göre ilçenin merkez nüfusu 10963 köylerle beraber 35808'dir. Nüfus yoğunluğu kilometre kareye 23 kişidir. Tomarza nüfusunun karakteristik özelliği yaş ortalamasının oldukça genç olmasıdır. 2000 yılı nüfus sayımına göre yaş ortalaması 21'dir. Bu sayı Kayseri'nin en genç nüfusunu göstermektedir. Ardından 23 yaş ortalaması ile Bünyan İlçesi gelmektedir.

 

Tomarza ve köylerinde halkın temel geçim kaynağı tarım ve hay­vancılıktır. îlçe sınırları içinde top­lam 5800 aile, geçimim bu yolla sağlamaktadır.ilçenin geniş tarım arazileri ol­makla birlikte çoğu engebelidir. Bu yüzden toprağın işlenmesi ve sulanması  konusunda  zorluklarla karşılaşılmaktadır. Zamantı Irmağı kenarındaki arazilerde sulama ka­nalları, regülatör  ve  motorlar vasıtası ile sulama yapılmakta, bunun dışındaki alanlarda ise kuru tarım uygulanmaktadır. Tomarza'da rakımın yüksekliği ve iklimin elverişsizliği sebebiyle meyve üretimi yok denecek kadar azdır. Mevcut üretim ise ticari amaçlı olmayıp, meyve ağaçlarının kendi kendine getirdiği miktardan ibaret bulunmaktadır. îlçede son yıllarda geleneksel tarım yöntemleri hemen hemen tamamen terk edilerek, modern yöntemler kullanılmaya başlanmış ve bu sayede; elde edilen ürün miktarında büyük artışlar sağlanmıştır.Tarımda gübre kullanımında da son  yıllarda  büyük  bir  artış gözlenmektedir. 1995 yılı verilerine göre ilçe sınırları içinde kullanılan gübre miktarı, 4524 ton civarındadır.

Tarımda verimliliği artıran sebep­lerden bir başkası da zirai mücadele konusunda çiftçilerin bilinçlenmesidir. Zirai mücadele için kul­lanılan ilaç miktarı her yıl artmakta olup, 1995 yılında (Hububat, sebze ve meyvede) toplam 6 ton ilaç kul­lanıldığı belirtilmektedir.

Ayrıca son yıllarda kullanımında büyük bir artış kaydedilen sertifikalı tohumluklar da verimliliği artıran bir  diğer  unsur olarak  göze çarpmaktadır.

Bunun dışında kuru tarım uygula­nan alanlarda, kurulan sulama koo­peratifleri vasıtasıyla yer altı ve yerüstü su kaynakları değerlendirilerek, sulu tarıma geçilmekte ve alternatif ürün yetiştiriciliğine yönelinmektedir.

TOMARZA FOTOĞRAFLARINA GİTMEK İÇİN TIKLAYIN

 

 
  10269 ziyaretçi  
 
Ziraat Mühendisi: Sinan KURNAZ Sitemizi Mozilla Firefox ile sorunsuz görüntüleyebilirsiniz.
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol